Rock of 2

Home / Museum / Search ARC Museum / Zu Sheng Yu (1959-)

Full image size HD

2246 x 2830 pixels
1252 KBs

Zu Sheng Yu

1959-

Rock of 2

48 x 60 x 1 cms | 18 3/4 x 23 1/2 x 0 1/4 ins
Oil

Still Life